www.miabox.pl
prowadzonego przez MALWINA WOŁOCH MIA BOX z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-04-26 do dnia 2019-04-25
MALWINA WOŁOCH MIA BOX w ramach sklepu internetowego www.miabox.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl