www.weze-tech.pl
prowadzonego przez E­-Tech Sylwia Majchrowska z siedzibą w Psarach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-12-05 do dnia 2020-12-03
E­-Tech Sylwia Majchrowska w ramach sklepu internetowego www.weze-tech.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl