www.yoclub.pl
prowadzonego przez SCORPIO POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-09-17 do dnia 2024-09-16
SCORPIO POLAND sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.yoclub.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl