www.zogrodemnaty.pl
prowadzonego przez TOMASZ SZOSTAK VERTICAL SERWIS z siedzibą w Suszkowicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-04-28 do dnia 2018-04-27
TOMASZ SZOSTAK VERTICAL SERWIS w ramach sklepu internetowego www.zogrodemnaty.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl