zaczarowanasypialnia.pl
prowadzonego przez ZACZAROWANA SYPIALNIA DAMIAN CHAŁUPA z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2023-01-31
ZACZAROWANA SYPIALNIA DAMIAN CHAŁUPA w ramach sklepu internetowego zaczarowanasypialnia.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl