fotogliwice.pl
prowadzonego przez FOTO-S Sławomir Kokoszka z siedzibą w Gliwicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-01-16 do dnia 2019-01-15
FOTO-S Sławomir Kokoszka w ramach sklepu internetowego fotogliwice.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl