www.paniszpilka.pl
prowadzonego przez Fine Fabrics Joanna Grzywna z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-05-11 do dnia 2020-05-10
Fine Fabrics Joanna Grzywna w ramach sklepu internetowego www.paniszpilka.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl