www.medysklep.pl
prowadzonego przez MMS Seltris Monika Maciążek z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-06-08 do dnia 2022-07-14
MMS Seltris Monika Maciążek w ramach sklepu internetowego www.medysklep.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl