www.megascena.pl
prowadzonego przez Megascena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-02-01 do dnia 2018-01-31
Megascena.pl sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego www.megascena.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl