sklep-korn.pl
prowadzonego przez Leszek Gwiazda, Piotr Andrzejewski PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. z siedzibą w Lublinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-04-11 do dnia 2019-04-12
Leszek Gwiazda, Piotr Andrzejewski PRACOWNIA ZŁOTNICZA KORN S.C. w ramach sklepu internetowego sklep-korn.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl