www.lysagorazespol.pl
prowadzonego przez Grzegorz Lasek CONIMP z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-11-06 do dnia 2019-11-05
Grzegorz Lasek CONIMP w ramach sklepu internetowego www.lysagorazespol.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl