www.tonery247.pl
prowadzonego przez BIZNESTONER GROUP MARSZAŁEK ARTUR z siedzibą w Szydłowcu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-09-07 do dnia 2021-09-06
BIZNESTONER GROUP MARSZAŁEK ARTUR w ramach sklepu internetowego www.tonery247.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl