polskiefiranki.pl
prowadzonego przez Samen Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie Sandomierskim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-02-07 do dnia 2018-02-06
Samen Sp. z o.o. w ramach sklepu internetowego polskiefiranki.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl