www.ciasteczko.com
prowadzonego przez Firma Handlowo-Usługowa Krzysztofa Mączyńska z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-08-21 do dnia 2019-08-20
Firma Handlowo-Usługowa Krzysztofa Mączyńska w ramach sklepu internetowego www.ciasteczko.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl