www.montsi.pl
prowadzonego przez MONTSI.PL Marlena Andrzejewska z siedzibą w Osieku nad Wisłą
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-05-02 do dnia 2024-05-01
MONTSI.PL Marlena Andrzejewska w ramach sklepu internetowego www.montsi.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl