www.fashionjeans.pl
prowadzonego przez "Fashion Jeans"s.c.B.Hoang Manh,H.Hoang Manh z siedzibą w Olsztynie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-12-24 do dnia 2023-12-23
"Fashion Jeans"s.c.B.Hoang Manh,H.Hoang Manh w ramach sklepu internetowego www.fashionjeans.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl