www.atilo.pl
prowadzonego przez ATILO Klaudia Tanasiewicz z siedzibą w Nadarzynie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-06-25 do dnia 2023-06-24
ATILO Klaudia Tanasiewicz w ramach sklepu internetowego www.atilo.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl