www.one-silver.pl
prowadzonego przez ONE-SILVER KRZYSZTOF KAŁWAK z siedzibą w Częstochowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-05-09 do dnia 2023-05-07
ONE-SILVER KRZYSZTOF KAŁWAK w ramach sklepu internetowego www.one-silver.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl