www.dybcia.pl
prowadzonego przez Mateusz Pietrzyk z siedzibą w Sosnowcu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-02-27 do dnia 2020-04-07
Mateusz Pietrzyk w ramach sklepu internetowego www.dybcia.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl