www.mojtrener.edu.pl
prowadzonego przez Małgorzata Mrug oraz Anna Grajewska z siedzibą w Plewiskach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-10-15 do dnia 2023-10-14
Małgorzata Mrug oraz Anna Grajewska w ramach sklepu internetowego www.mojtrener.edu.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl