abud.pl
prowadzonego przez F.H.U. ABUD Andrzej Walenda z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-02-14 do dnia 2020-02-13
F.H.U. ABUD Andrzej Walenda w ramach sklepu internetowego abud.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl