www.solidnyregulamin.pl
prowadzonego przez APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2014-06-14 do dnia 2022-06-13
APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k. w ramach sklepu internetowego www.solidnyregulamin.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl