www.krzeslaprzemyslowe.pl
prowadzonego przez Romasz. Producent krzeseł przemysłowych z siedzibą w Pabianicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2023-04-07 do dnia 2025-04-06
Romasz. Producent krzeseł przemysłowych w ramach sklepu internetowego www.krzeslaprzemyslowe.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl