www.rosart.eu/shop
prowadzonego przez PPHU ROMASZ MARCIN ROSIŃSKI z siedzibą w Pabianicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-04-06 do dnia 2022-04-06
PPHU ROMASZ MARCIN ROSIŃSKI w ramach sklepu internetowego www.rosart.eu/shop jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl