Drudom.pl
prowadzonego przez Drudom Mateusz Król z siedzibą w Tuszymie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-05-04 do dnia 2020-05-05
Drudom Mateusz Król w ramach sklepu internetowego Drudom.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl