familyflowers.pl
prowadzonego przez Paulina Rząska FAMILY FLOWERS z siedzibą w Gdyni
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2022-07-27 do dnia 2025-07-26
Paulina Rząska FAMILY FLOWERS w ramach sklepu internetowego familyflowers.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl