www.volty.pl
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik z siedzibą w Katowicach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-08-01 do dnia 2021-07-31
Przedsiębiorstwo Prywatne TELETROM Katarzyna Drabik w ramach sklepu internetowego www.volty.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl