www.nofluffcoder.com
prowadzonego przez No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok z siedzibą w Gdańsku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-05-29 do dnia 2019-05-28
No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok w ramach sklepu internetowego www.nofluffcoder.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl