www.kuchniasklep.pl
prowadzonego przez Insparo Patrycja Ordyk z siedzibą w Jeleniej Górze
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-11-19 do dnia 2019-11-18
Insparo Patrycja Ordyk w ramach sklepu internetowego www.kuchniasklep.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl