www.cesarskaperla.pl
prowadzonego przez Cesarska Perła Laskus Krzysztof z siedzibą w Warszawie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-04-16 do dnia 2020-04-16
Cesarska Perła Laskus Krzysztof w ramach sklepu internetowego www.cesarskaperla.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl