www.aptekahit.pl
prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beatus Beata Waleczek z siedzibą w Suszcu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-04-30 do dnia 2023-04-30
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beatus Beata Waleczek w ramach sklepu internetowego www.aptekahit.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl