www.megalampa.pl
prowadzonego przez F.H.U. Maluna Marta Chrzanowska z siedzibą w Komornikach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-09-12 do dnia 2018-09-11
F.H.U. Maluna Marta Chrzanowska w ramach sklepu internetowego www.megalampa.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl