www.bajkowetonery.pl
prowadzonego przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JONDA SEBASTIAN JONDA z siedzibą w Zabrzu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-01-16 do dnia 2019-01-15
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JONDA SEBASTIAN JONDA w ramach sklepu internetowego www.bajkowetonery.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl