www.optiforma.pl
prowadzonego przez Firma handlowo usługowa Joanna Szermer z siedzibą w Zielonkach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-11-13 do dnia 2024-11-12
Firma handlowo usługowa Joanna Szermer w ramach sklepu internetowego www.optiforma.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl