binco.pl
prowadzonego przez PPHU Binco Romuald Paździora z siedzibą w Złocieńcu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2018-01-22 do dnia 2020-01-21
PPHU Binco Romuald Paździora w ramach sklepu internetowego binco.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl