www.gremuragro.pl
prowadzonego przez GREMUR-AGRO Jan Grzegorz Jałkiewicz z siedzibą w Murowanej Goślinie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2019-11-27 do dnia 2020-11-25
GREMUR-AGRO Jan Grzegorz Jałkiewicz w ramach sklepu internetowego www.gremuragro.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl