maszynymadis.pl
prowadzonego przez "MADIS II" S.C. JERZY CZECHOWICZ,AGNIESZKA CZECHOWICZ,MARTA MATUSZAK z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-12-14 do dnia 2023-12-13
"MADIS II" S.C. JERZY CZECHOWICZ,AGNIESZKA CZECHOWICZ,MARTA MATUSZAK w ramach sklepu internetowego maszynymadis.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl