www.ezCAN.pl
prowadzonego przez MARCIN REWILAK BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH INFORMER z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-05-15 do dnia 2019-05-14
MARCIN REWILAK BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH INFORMER w ramach sklepu internetowego www.ezCAN.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl