www.gs911.eu
prowadzonego przez MARCIN REWILAK BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH INFORMER z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-05-15 do dnia 2019-05-16
MARCIN REWILAK BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH INFORMER w ramach sklepu internetowego www.gs911.eu jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl