www.medihurt.pl
prowadzonego przez MEDI-HURT MEDICAL Piotr Maniewski z siedzibą w Puszczy Mariańskiej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-06-21 do dnia 2022-07-08
MEDI-HURT MEDICAL Piotr Maniewski w ramach sklepu internetowego www.medihurt.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl