www.medihurt.pl
prowadzonego przez MEDI-HURT sp. j. PIOTR MANIEWSKI z siedzibą w Puszczy Mariańskiej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2016-06-21 do dnia 2019-06-20
MEDI-HURT sp. j. PIOTR MANIEWSKI w ramach sklepu internetowego www.medihurt.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl