gpkancelaria.pl
prowadzonego przez GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2015-11-03 do dnia 2016-11-02
GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź w ramach serwisu internetowego gpkancelaria.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl