solidnyregulamin.pl
prowadzony przez GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp.p. z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
01.01.2015 do dnia 31.12.2018
GP Kancelaria w ramach serwisu internetowego solidnyregulamin.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl