www.manufakturamewa.pl
prowadzonego przez Manufaktura Kosmetyków Naturalnych MEWA. Magdalena Elżbieciak-Wodka z siedzibą w Brzesku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-05-17 do dnia 2019-05-21
Manufaktura Kosmetyków Naturalnych MEWA. Magdalena Elżbieciak-Wodka w ramach sklepu internetowego www.manufakturamewa.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl