www.alom.pl
prowadzonego przez te-ta Ewa Tyrakowska z siedzibą w Oleśnicy
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-01-19 do dnia 2022-01-18
te-ta Ewa Tyrakowska w ramach sklepu internetowego www.alom.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl