www.dlastopy.pl
prowadzonego przez Zakład Rehabilitacji RELAX Adam Zostawa z siedzibą w Rybniku
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-04-20 do dnia 2018-04-19
Zakład Rehabilitacji RELAX Adam Zostawa w ramach sklepu internetowego www.dlastopy.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl