www.ams-sklep.pl
prowadzonego przez AMS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku - Białej
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-05-18 do dnia 2021-05-17
AMS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach sklepu internetowego www.ams-sklep.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl