www.mediakomis.pl
prowadzonego przez Media Komis Piotr Wałowicz z siedzibą w Wrocławiu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-12-15 do dnia 2021-12-14
Media Komis Piotr Wałowicz w ramach sklepu internetowego www.mediakomis.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl