tukado.pl
prowadzonego przez Firma Handlowo-Usługowa "TUKADO" Krzysztof Osiński z siedzibą w Bytomiu
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2016-02-01 do dnia 2023-01-31
Firma Handlowo-Usługowa "TUKADO" Krzysztof Osiński w ramach sklepu internetowego tukado.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl