www.jaskulke.com/store
prowadzonego przez Sea Label Ewa Zakrzewska z siedzibą w Sopocie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2020-10-07 do dnia 2023-10-06
Sea Label Ewa Zakrzewska w ramach sklepu internetowego www.jaskulke.com/store jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl