www.morelkowe.pl
prowadzonego przez MORE MONIKA MAZUR z siedzibą w Mstowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2017-05-15 do dnia 2021-05-27
MORE MONIKA MAZUR w ramach sklepu internetowego www.morelkowe.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl