www.morelkowe.pl
prowadzonego przez MORE MONIKA MAZUR z siedzibą w Mstowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2017-05-15 do dnia 2019-05-14
MORE MONIKA MAZUR w ramach sklepu internetowego www.morelkowe.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl