www.sklep.fzz.pl
prowadzonego przez Fundacja Źródła Życia z siedzibą w Mszczonowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2016-07-06 do dnia 2018-07-06
Fundacja Źródła Życia w ramach sklepu internetowego www.sklep.fzz.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl