www.jkbutik.com
prowadzonego przez Sklep Internetowy JK Butik Marianna Krępska z siedzibą w Kostrach
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia 2021-01-12 do dnia 2022-01-11
Sklep Internetowy JK Butik Marianna Krępska w ramach sklepu internetowego www.jkbutik.com jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
solidnyregulamin.pl