https://kursy-rachunkowosci.pl
prowadzonego przez Magdalena Hosiawa MENTORIS z siedzibą w Krakowie
Niniejszy certyfikat poświadcza, że Regulamin Sklepu internetowego objęty jest ochroną prawną, która obowiązuje od dnia
2018-08-10 do dnia 2019-08-09
Magdalena Hosiawa MENTORIS w ramach sklepu internetowego https://kursy-rachunkowosci.pl jest uprawniona do posługiwania się znakiem słowno-graficznym "Świadectwo Zgodności" potwierdzającym zgodność postanowień Regulaminu, o treści przekazanej przez Solidnyregulamin.pl, z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie praw konsumentów.
solidnyregulamin.pl